IT služby v oblasti HW a SW

Administrace systémů „Windows“.

Administrace databází ORACLE a MS SQL.

Webové služby.

Konfigurace LAN a její rozvody.

Opravy počítačů.