Firma PK servis vznikla v druhé polovině roku 1997. Hlavními předměty činnosti firmy jsou od počátku montáže, servis a údržba kabelových rozvodů nízkého na-
pětí ("NN"). Největším opěrným bodem firmy v rozsáhlé konkurenci byla kvalita nabízených služeb a to počínaje návrhem a montáží konče. Během krátké doby
se firma začala rozšiřovat o další činnosti a tím se mohla lépe přizpůsobit poža-
davkům investora, tj. že začala dodávat na klíč kompletní elektroinstalace silno
i slaboproudé včetně podlahového vytápění a drobných stavebních prací.

V roce 2000 firma získala důležitého partnera, který se stal nedílnou součástí
našeho týmu. A to nejen díky dalšímu možnému rozšíření našich služeb. Mezi
tyto služby patří především opravy počítačů, úpravy software a software na míru, jakož i další služby z oblasti síťové problematiky – konfigurace LAN a její rozvo-
dy typu strukturovaných kabeláží, webové služby, administrace Windows NT a 2000, správa databází ORACLE a Microsoft SQL.

V průběhu let firma získala nesčetně spokojených klientů z řad drobných stavite-
lů RD až po reklamní a stavební společnosti. Firma realizuje jak zakázky větších objemů, tak i drobné služby pro obyvatele. V případě, kdy objem zakázek převý-
ší kapacitní možnosti naší firmy, jsme schopni operativně zvýšit počet kvalifikova-
ných pracovníků dle potřeby nebo spolupracujeme se solidními partnery.

Věnujeme každému zákazníkovi individuální přístup po celou dobu realizace zakázky, čímž se nám daří eliminovat možné nedostatky. Dalším důležitým faktorem pro kvalitu naší práce je spolehlivé profesionální vybavení a kvalifikace pracovníků. Elektromontéři a technici firmy mají platné osvědčení z vyhlášky č.50, řidiči jsou pravidelně proškolováni v rámci periodických zkoušek a není nám ani cizí školení v oblasti BOZP a PO.

Věříme, že i Vy obohatíte řady našich spokojených klientů.

Pokud Vás zaujala naše stručná charakteristika, kontaktujte nás a my Vám rádi dle vašeho zadání zpracujeme cenovou nabídku. Další podrobnější informace Vám rádi poskytneme při osobním jednání.Elektro služby

IT služby