Realizace kabelových přípojek

Kabelové přípojky patří mezi základní stavební práce při budování většiny ob-
jektů. U nás tomu věnujeme patřičný čas za pomoci vhodné stavební mecha-
nizace. V případě této fotografie se jedná o přípojku k reklamnímu poutači a
jako při každé naší činnosti nám ani v tomto případě nechyběla patřičná pro-
jektová dokumentace.

V tomto případě bylo použito standardních postupů, zvláštností bylo jen rozdě-
lení přípojky na dvě části. Jednou částí byla pokládka nového kabelu včetně vý-
kopových prací, kabelového lože z písku a výstražné folie a druhou částí bylo na-
pojení na stávající již zahrabaný kabel. Bylo zde použito speciální zemní spojky složené z lisovacích dílů a smršťovacích trubiček.

Vše jsme zakončili řádnou revizí a zaměřením kabelu do katastrálních map.


    

Foto zde ... Foto zde ...


.. zpět ..