Kompletní elektro řešení rodinných domů

Stavíte? Jistě tedy víte jakou váhu musíte dát všem těm kabelovým rozvodům (přípojka, rozvody v domě od slaboproudých až po rozvody venkovních světel, bazénů i pohonů vrat). Tím vším už jsme prošli, a proto víme co potřebujete!

Na fotografii prezentujeme rodinný dům v Černošicích u Prahy. Objekt je reali-
zován jako novostavba a proto veškeré rozvody bylo nutno provádět v souladu
s postupem stavebních prací. Byly provedeny jak základní rozvody elektroinsta-
lace (kabelová přípojka s kabelem pro ovládání HDO,světelné a zásuvkové ob-
vody), tak i rozvody pro pohon venkovní brány, rozvody TV a telefonu a dle po-
žadavků klienta také příprava pro montáž bezpečnostních kamer.

Instalace hromosvodu pro tento objekt byla realizována dodavatelským způso-
bem pomocí našich již prověřených dodavatelů.

Jistě tedy uznáte, že naše nabídka dokáže být opravdu komplexní!


    

Foto zde ... Foto zde ...


.. zpět ..