Osvětlení reklamních ploch - billboardů

Do naší práce patří i elektrifikace reklamních poutačů a to pro společnost A.C.E. Media Ventures, Inc.. Při realizaci těchto zakázek postupujeme s patřičným ohle-
dem na zatížení všech dílů elektroinstalace povětrnostními vlivy. Dbáme na správ-
nou montáž svítidel, správné uložení kabelů i správné ochranné prvky (proudové chrániče). Pro společnost A.C.E. Media Ventures, Inc. provádíme také pravidelné kontroly reklamních poutačů a to nejen s ohledem na funkčnost osvětlení, ale i na stav všech elektrických zařízení ve sloupu.

Tímto typem elektroinstalace se zabýváme již 8 let. Myslíte, že už máme dostatek zkušeností?


    

Foto zde ... Foto zde ...


.. zpět ..