Kompletní elektro řešení velkých objektů

Veškeré elektroinstalační práce si žádají odbornou způsobilost. I my samozřejmě věnujeme znalostem norem a předpisů nemálo času a i při elektrifikaci velkých ob-
jektů věnujeme čas řádným projektovým dokumentacím (i v elektrické podobě – AutoCad). Tudíž pro nás nejsou problémem projekty od návrhů až po realizaci. Na fotografii vidíte patrový rozvaděč při rekonstrukci šaten a sociálního zařízení v ob-
jektu AGORA FLORA – HITT FITNESS FLORA. Tato rekonstrukce byla pojata jako komplexní dodávka od úprav při přeložkách příček, až po možnost připojení ovládání jednotlivých služeb přes PC (spínání osvětlení squashových kurtů, časové spínání solárií, časové spínání vířivé vany a sauny i jiné). Nezapomněli jsme ani na možnost měření odběru elektrické energie z jednotlivých podružných rozvaděčů za pomoci digitálních elektroměrů s montáží na DIN lištu.

Mezi naše další větší zákazníky patří průmyslový a skladový objekt „Mezi Vodami 17A, Praha 4-Modřany“. Zde provádíme veškeré elektroinstalační práce od drob-
ných oprav až po montáž kabelové přípojky (po povodních v roce 2000). V této do-
bě byla provedena rekonstrukce několika distribučních rozvaděčů a výměna kabe-
lů. Objekt má také dvoupatrovou administrativní budovu a několik výtahů (i tuto bu-
dovu máme pod kontrolou). Pro potřeby jednotlivých nájemců jsou zde prováděny úpravy různého charakteru. I Vaše požadavky nám nebudou na obtíž! Stačí jen zavolat nebo poslat e-mail.


    

Foto zde ... Foto zde ...


.. zpět ..